1. OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Zmierza do poprawy bieżącej płynności finansowej firmy, usprawnienia procesów związanych z zarządzaniem finansami.

5
analiza wskaźnikowa bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy dla określenia strategii działania,
5
optymalizacja współpracy firmy z bankami – dobór właściwych produktów bankowych,
5
poprawa płynności finansowej poprzez zastosowanie odpowiednich produktów finansowych,
5
przygotowywanie i wdrażanie programów zwiększających bieżącą efektywność działalności operacyjnej firmy,
5
przygotowywanie procesów inwestycyjnych oraz wieloletnich celów ekonomiczno – finansowych, poprzedzonych analizą,
5
udział w negocjacjach z bankami, weryfikowanie zapisów zawieranych umów
5
opracowywanie prognoz finansowych,
5
implementowanie do firmy zwyczajowych procedur bankowych.

2. ARANŻACJA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

Polega na przygotowaniu i realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania inwestycji, poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań kapitałowo – korporacyjnych dla uzyskania maksymalizacji oczekiwań i minimalizacji ryzyk związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.

5
opracowywanie biznes planów dotyczących procesów inwestycyjnych,
5
dobór i optymalizacja planowanych źródeł finansowania,
5
pozyskiwanie finansowań pochodzących z kredytów komercyjnych, funduszy rządowych, środków wsparcia z Unii Europejskiej,
5
identyfikacja zagrożeń i ryzyk związanych z finansowaniem inwestycji,
5
opracowanie alternatywnych rozwiązań pozwalających na realizację planowanej inwestycji,
5
dobór instytucji pożądanych przy współpracy podczas realizacji inwestycji,
5
analiza i dobór optymalnej formy prawnej zarówno istniejącego podmiotu lub podmiotu celowego przy realizacji inwestycji.

3. PROCESY NIESTANDARDOWE

Obejmują w szczególności wyceny spółek, studium wykonalności projektu, badania due diligence, programy naprawcze oraz audyty finansowe.

5
opracowywanie strategii realizacji projektu lub rozwoju firmy,
5
wyceny spółek,
5
badania due diligence,
5
udział w procesach zakupu lub sprzedaży spółek,
5
doradztwo w procesach związanych z emisją obligacji korporacyjnych,
5
programy naprawcze i restrukturyzacje,
5
doradztwo w przeprowadzaniu wszelkich niestandardowych transakcji finansowych.